Minecraft per a Profes

En aquesta primera sèrie del canal presentem un tutorial extens, pas per pas, per aprendre a jugar al Minecraft. Aquest és el primer pas imprescindible per a ser capaços de desenvolupar activitats i projectes educatius amb aquest videojoc tant popular que és ...

Minecraft: La Comarca

La Comarca és la segona sèrie del canal en la què s'ofereix un acostament més avançat a la construcció amb el Minecraft. En aquesta sèrie emprenem el repte de construir una comarca, amb diferents pobles i viles, cadascun amb les seves particularitats i un sistema de ...

Minecraft Tècnic

En aquesta sèrie presentem diferents conceptes tècnics associats al joc, i que són molt útils per a poder-lo usar en diferents projectes educatius. En primer lloc conceptes relacionats amb l'ús del videojoc, i el diferents modes de joc, paràmetres i comandaments ...