Videojocs i Educació com a projecte, el canal de Youtube amb el mateix nom, i la pàgina web http://minecraft.funcadiorecerca.cat en la que ens trobem, formen part d’un projecte que, amb el suport de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (web), pretén acostar l’ús dels videojocs comercials a l’educació en el marc de la cultura catalana.

Amb aquesta intenció, s’ofereixen un seguit de recursos de diferents tipus per a acomplir dos objectius principals. En primer lloc, acostar els videojocs als professors i docents ensenyant-los a jugar, a conèixer l’ecosistema dels videojocs i a destriar quins són els més útils per a implementar projectes educatius. En segon lloc aportar la informació i els recursos necessaris per a la creació de dinàmiques educatives pròpies, personalitzades i adaptades a les necessitats particulars de cada centre, grup o entorn educatiu.

Per a fer aquests objectius assumibles s’ofereixen diferents tipus de recursos:

  1. Sèries formatives en les que ataquem diferents aspectes importants dels videojocs i l’educació. Des de l’anàlisi i la tria de videojocs comercials, fins a la construcció de mons personalitzats amb entorns com el del videojoc Minecraft. Sèries de tutorials sobre com jugar i crear activitats amb videojocs, altres de conceptes tècnics imprescindibles per a la creació d’un entorn tecnològic apte per a l’educació i altres enfocades a crear debats i potenciar la reflexió a l’entorn de les noves eines pedagògiques i el seus usos educatius.
  2. Activitats llestes per a usar en els videojocs treballats acompanyades del suport textual i gràfic necessari per a implementar-les amb garanties. Classificades per videojoc però també per temàtiques i objectius pedagògics concrets. Activitats destinades a l’aprenentatge per descobriment però que també permeten aplicar conceptes pedagògics més clàssics. Des de l’aprenentatge sobre els ecosistemes naturals, l’evolució antropològica, la creació col·lectiva, l’evolució social, la mecànica bàsica, etc. etc. Gairebé tots els conceptes, competències i interessos educatius poden ser treballats amb els videojocs.
  3. Servidor de treball i aprenentatge de Minecraft per a aprendre els grans conceptes del joc i de l’educació amb videojocs. Un servidor propi que ofereix activitats per a docents per a aprendre a jugar, conèixer les possibilitats de Minecraft, etc. en un entorn que pretén esdevenir un espai de debat, comentari, compartició d’experiències entre docents i proves i test de possibles activitats futures.

Aquests recursos són gratuïts i de lliure accés, disponibles per a qualsevol que hi vulgui accedir

Tot això en Català, en un marc que té en compte la nostra llengua, la nostra cultura i aquells aspectes importants de la educació a casa nostra.