Recursos Minecraft

Activitats Educatives


1. Tutorial Inicial

En aquesta activitat inicial l’objectiu és la presa de contacte amb el joc, i la realització dels primers passos per a jugar. Cal realitzar la instal·lació del joc, seguint la versió necessària per al nostre sistema operatiu (carpeta adjunta), i localitzar els arxius del joc.

Un cop instal·lat, és el moment de realitzar les primeres activitats que el món adjunt ens proposa.

Món del Minecraft ACT1


2. Tutorial Inicial Segona Part

En aquesta segona activitat tutorial, coneixedors ja dels principis bàsics del joc i dels moviments del jugador, així com del crafteig inicial bàsic, és el moment de crear un món propi i afrontar el repte de la supervivència a llarg termini.


3. Tutorial Avançat

En aquesta tercera activitat entrem en el terreny més avançat del joc. Ara que ja tenim uns certs coneixements, i hem desenvolupat la nostra primera base de subsistència a llarg termini és el moment d’afrontar el repte per a avançar en la resolució del joc i el coneixement de les mecàniques avançades


4. Construint un Museu d’art personal

En aquesta activitat els estudiants crearan el seu propi museu d’art personal. La idea és fer recerca a la xarxa sobre les obres d’art i els moviments pictòrics escollits i seleccionar la informació més important per a afegir-la com a cartells informatius al museu.

Per afegir les obres d’art usarem un programa que es diu Spritecraft. Aquest programa ens permet usar una imatge qualsevol i importar-la al joc en forma d’esquema (schematics)

Aquesta activitat està pensada per a posar en contacte als estudiants amb l’art d’una manera divertida, multi competencial i que permet enfocar la temàtica d’una forma més oberta i personal.

Podem usar-la per a treballar un autor o una escola pictòrica en general, o fer-ho de forma oberta deixant a l’estudiant escollir les obres d’art en funció de la seva preferència personal. Alhora, podem centrar-la en un treball individual o crear un espai comú en grup, decidint a priori els continguts que implementarem.


5. Gravant un curtmetratge amb Minecraft

En aquesta activitat l’objectiu és gravar un curtmetratge en el món del Minecraft. Farem servir les opcions creatives del joc per a crear els diferents escenaris necessaris i l’eina replay mod per a gravar les escenes. És una activitat transversal en la que es treballen diferents competències i temàtiques que abasten diferents “assignatures” i àrees de coneixement.

Començarem creat el guió necessari per a desenvolupar la història, passant després a dibuixar sobre paper les diferents escenes necessàries i la relació entre aquestes. A posteriori gravarem la història en el joc i passarem a editar-la amb un editor de vídeo digital.

És una activitat ideal per a fer-la en parelles o petits grups.

Podem partir de 0 i inventar una història sencera o prendre de referència algun passatge d’un llibre o un còmic, etc.


6. Apagant un incendi al poble (Reconstrucció)

En aquesta activitat hem de fer front a l’extinció (manual) i reconstrucció d’un poble que està en flames.

En el món que s’adjunta trobarem un poble incendiat en el que la majoria de vivendes i edificis, així com les granges i els cultius s’han cremat.

El jugador ha d’afrontar el repte de prendre la decisió d’escollir què vol apagar abans: les cases, els cultius, etc. I realitzar les tasques d’extinció amb els cubells d’aigua dels que disposa o fent arribar aigua al poble terraformant l’entorn.

Un cop extingit l’incendi cal fer un procés de debat en comú per a determinar quin és l’ordre de reconstrucció més lògic i més eficient per al poble. Determinar les tasques a realitzar i ordenar-les per importància.

És una activitat que es pot realitzar en grup o individualment compartint els resultats.

Un cop determinades les prioritats és el moment d’assumir les tasques de reconstrucció per a deixar el poble complet. Reconstruir les cases, les vies de subministrament d’aliments, els edificis, els murs, etc.

Món del Minecraft ACT6


7. Construcció en grup d’una ciutat

En aquesta activitat en grup afrontem el repte de desenvolupar una ciutat sencera. També ho podem fer amb un poble més petit si hi ha menys temps disponible.

Per a fer-ho donarem especial importància a la fase prèvia de discussió, debat, arribar a acords i tria de quin tipus de ciutat volem desenvolupar. Alhora és especialment interessant crear primer gràficament el plànol i la distribució de la ciutat en paper, dibuixant, on podem usar diferents recursos i tècniques si volem treballar coordenades, les 3 dimensions, geometria, etc.

A més a més, és una activitat ideal per a treballar els valors associats al treball en equip, en grup, i la distribució de tasques per a maximitzar l’eficiència.

Podem ubicar la ciutat en diferents moments de la història per a treballar diferents conceptes antropològics o socials i adaptar la construcció i distribució a determinades variables externes.


8. Economia Bàsica: Construint un mercat i venent productes

En aquesta activitat es treballen diferents aspectes de l’economia bàsica i l’intercanvi. Construirem un mercat plegats, cada estudiant amb la seva pròpia paradeta i definirem unes normes bàsiques per als preus dels productes.

  • Què val més un bloc de fusta o un de pedra?
  • Què val més un tros de carbó o un diamant?
  • Què val més un peix o un bistec?
  • Etc.

Creada la taula de preus, és un bon moment per experimentar amb la llei de la oferta i la demanda, analitzant com els productes que costa més obtenir han de tenir un preu més elevat, a diferència dels més comuns.

Alhora, és interessant, si el temps ho permet, crear un sistema d’abastiment del mercat, cal que cada una de les paradetes, o en grups temàtics segons els tipus de materials (minerals i roques, poden fer un grup; alimentació un altre, etc.)

La creació d’un sistema d’obtenció de recursos col·laboratiu ens obra la porta a treballar diferents valors de treball en equip, així com de mostrar l’eficiència de l’agrupació per a produir diferents recursos necessaris.

Món del Minecraft ACT8


9. Conceptes bàsics de Geometria

Aquesta activitat és una simple translació d’exercicis que podem fer sobre paper a un entorn en tres dimensions en el que podem experimentar in situ amb la geometria.

És una activitat ampliable fins a conceptes molt més avançats, donat que el Minecraft ens permet jugar amb les formes i els blocs d’una forma senzilla, sempre i quant no usem línies corbes. Les podem simular amb els cubs però és menys efectiu.

Una activitat molt útil per anar complementant amb el pas de les sessions de classe i l’avanç en el coneixement geomètric. Podem usar el mateix món en diferents moments de la formació i anar creant una galeria “geomètrica” que podem usar per a consultar, experimentar, fer exercicis, etc.